Yongmao Turmdrehkrane - Teil 4

Typeb: 2 x Yongmao STT293
Ort: Singapur (SG)
Datum: September 2019
Typen: 3 x Yongmao STT553A und 6 x Yongmao STT553B
Ort: Singapur (SG)
Datum: September 2019
Typen: 3 x Yongmao STT1330
Ort: Singapur (SG)
Datum: Oktober 2019
Typ: Yongmao STL420
Ort: Sydney (AU)
Datum: Oktober 2019
Typ: Yongmao STL230
Ort: Singapur (SG)
Datum: November 2019
Zurück zum Turmdrehkrane Menü